De Speelkameraadjes
kinderopvang
Tarieven
Het uurtarief bedraagt 5,15 euro en 5,40 euro voor flexibele opvang (op wisselende dagen volgens een rooster). Dit is inclusief de lunch en tussendoortjes.

Niet inbegrepen zijn: luiers, vers fruit, potjes fruit en groente.

Bij ziekte van het gastkindje en bij afwezigheid/vakantie van de vraagouders dienen de contracturen te worden doorbetaald. Ook dienen de volgende feestdagen te worden doorbetaald:

  • Nieuwjaarsdag, 1 januari.
  • 2e Paasdag.
  • Koningsdag, 27 april.
  • Hemelvaartsdag.
  • 2e Pinksterdag.
  • 1e en 2e Kerstdag, 25 en 26 december.
 
Bij ziekte of afwezigheid/vakantie van de gastouder hoeft u niet door te betalen.
 
Voor de avond, weekend en nachttarieven verwijs ik u naar het gastouderbureau waarbij u bent aangesloten.  De bureaus hanteren hiervoor verschillende tarieven.

Bent u nog niet aangesloten bij een gastouderbureau, dan kan ik u een bureau adviseren. U betaalt dan geen inschrijfkosten. Ingeschreven staan bij een erkend gastouderbureau is noodzakelijk om kinderopvang toeslag via uw werkgever of belasting te ontvangen.

U krijgt van het gastouderbureau een faktuur die uit 2 delen bestaat. Het gastoudergedeelte (betaling aan mij) en het gedeelte dat u maandelijks aan het gastouderbureau betaalt. Ieder gastouderbureau heeft zijn eigen manier van faktureren. Voor informatie dient u zich te wenden tot het betreffende gastouderbureau.
 
Mogelijkheden
Home
Wie ben ik
Openingstijden, mogelijkheden en voorwaarden
Voordelen van een gastgezin
Dagindeling
VVE Peuterprogramma Kiki
Algemene informatie en nuttige links
Opieka nad polskimi dziecmi
Foto's
Contact